AIS

AIS


Välj din AIS

AIS, funktioner

Segelbåt


Sänd din position

Med en AIS sändare/mottagare klass A eller klass B kan du ses av andra båtar som har AIS.

Motorbåt och segelbåt


Fartygsskydd

Som en del av ett lämpligt konfigurerat nätverk gör AIS det möjligt för ägare att uppmärksammas på obehöriga fartygsrörelser.

Livligt besökt hamn/marina med pontoner


Navigering i hamn

AIS kan användas som ett mycket effektivt verktyg för navigering i hamn och underlätta identifiering av andra båtar och kunna se hur de rör sig.

Motorbåt nära kusten


Uppsikt över kusten

AIS och radar kan samverka för att bli ett effektivt system för kustspårning, uppsikt och säkerhet.

Olika typer av av AIS

Mottagning endast

  • Billig och driftsnål
  • Ta emot och se andra båtars klass A- och klass B-data på Raymarines MFD-radar och/eller kartplotterskärmar

Klass A

  • Krävs för IMO/SOLAS-certifierade kommersiella fartyg
  • Klass A sänder och mottar all AIS-information

Klass B

  • För små kommersiella fartyg och fritidsbåtar som inte behöver uppfylla regelverken IMO/SOLAS
  • Överför förkortad/förenklad AIS-information och inte fullt lika ofta som klass A
  • Lägre AIS-funktionalitet än klass A
  • Drar mindre transmissionsström

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter