Tervetuloa mukaan kestävälle matkallemme

Tervetuloa mukaan kestävälle matkallemme

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja suojelemaan ympäristöä tuleville sukupolville.

Tulevaisuuden suojelu

Merielektroniikan edelläkävijöinä olemme lähteneet matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tiedämme, että todellinen kestävyys ei ole pelkkää sanahelinää. Se edellyttää vankkumatonta omistautumista, keskittymistä ja avoimuutta. 

Olemme innovoineet jo yli 80 vuoden ajan ja ymmärrämme, että meriympäristön säilyttäminen tuleville sukupolville on elintärkeää. Tavoitteen saavuttamisessa meitä auttaa vuoteen 2030 asti ulottuva suunnitelma, joka asettaa meille selkeät päämäärät. Olemme sitoutuneet konkreettisiin toimiin kestävän kehityksen edistämiseksi ja keskitymme lupausten antamisen sijaan löytämään asioita, joihin voimme oikeasti vaikuttaa myönteisellä tavalla.


Väylä kestävään kehitykseen

Tavoitteemme ytimessä ovat velvollisuutemme ja vastuumme. Lupaamme kantaa vastuumme meriyhteisön edessä. Matkaamme ohjaavat kolme perusarvoa: merielämän suojelu, merielämän saavutettavuus ja innovointi tulevaisuutta varten.

Kurssi kohti vuotta 2030

Matkamme kohti kestävämpää tulevaisuutta ei ole kertaluonteinen ponnistus vaan jatkuva sitoumus, joka juurrutetaan toimintamme jokaiseen osa-alueeseen. Ymmärrämme, että lupaustemme pitäminen tarkoittaa keskittymistä ja avoimuutta. 

Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää edistymisestä, haasteista ja tavoitteista tiedottamista sekä vastuullisuudesta huolehtimista.

Yhdessä veneily-yhteisön ja asiakkaidemme kanssa jatkamme innovointia, yhteistyötä ja rajojen rikkomista. Se varmistaa, että meremme pysyvät elinvoimaisina ja vahvoina ja että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia niistä.

Mikä EcoVadis on?

Mikä EcoVadis on?

EcoVadis on maailmanlaajuisesti tunnustettu arviointijärjestelmä, joka arvioi yritysten kestävyyttä neljässä keskeisessä kategoriassa. Ne ovat ympäristövaikutukset, työ- ja ihmisoikeusstandardit, etiikka ja hankintakäytännöt.

EcoVadis tarjoaa yhteistyöalustan, jossa yritykset voivat arvioida, seurata ja parantaa ekologista kestävyyttään. Sen avulla voimme jatkuvasti parantaa kestävään kehitykseen tähtääviä pyrkimyksiämme ja varmistaa toimintamme läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden.

Miltä edistyksemme näyttää?

Työtä on jäljellä vielä paljon, mutta olemme ylpeitä jo tähän mennessä saavuttamistamme virstanpylväistä. Tässä on vain muutamia esimerkkejä.

 • Sitoutumisemme on tunnustettu arvostetulla EcoVadis Silver -akkreditoinnilla, joka asettaa meidät ympäristövastuullisimpien yritysten 15 prosentin kärkeen.
 • Vähensimme scope 1- ja scope 2 -hiilidioksidipäästöjämme* vaikuttavasti 38 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 20221.
 • Olemme aloittaneet siirtymisen uusiutuvaan energiaan asentamalla aurinkopaneeleita pääkonttoriimme Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän odotetaan vähentävän vuosittaisia päästöjämme 35 tonnilla CO2-ekvivalenttia.
 • Muovittomat pakkaukset ovat jo käytössä kaikissa uusissa tuotteissamme. Se vähentää muovijätettä 20 tonnia (30 000 kpl) vuodessa. Lisäksi käymme kaikki nykyiset pakkausratkaisumme läpi, jotta nekin saataisiin vastaamaan tavoitteitamme1.
 • Siirtämällä fyysiset käyttöoppaamme digitaaliseen muotoon säästämme yli 250 puuta vuodessa, ja ennusteiden mukaan säästöt kasvavat yli 700 puuhun vuodessa, kun digitointi saadaan otettua käyttöön täysimääräisesti1.
 • Olemme vähentäneet paperinkulutusta muutenkin huomattavasti karsimalla painettujen tuote-esitteiden määrää. Siitä on kertynyt noin 1,5 miljoonan paperiarkin säästö vuodessa1.

*Scope 1: Suorat päästöt omista tai suoraan kontrolloiduista lähteistä. Scope 2: Ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt.

1 Ei ulkoista tarkastusta.

Mihin keskitymme vuonna 2024?

Mihin keskitymme vuonna 2024?

 • Insinöörimme ja suunnittelijamme koulutetaan huhtikuusta 2024 alkaen sisällyttämään kestävyysnäkökohdat jokaisen uuden tuotteen suunnitteluun.
 • Arvioimme tuotteidemme käyttöiän päättymisprosessia uudelleen elektroniikkajätteen vähentämiseksi.
 • Teemme yhteistyötä valmistajiemme kanssa löytääksemme uusia tapoja tuotannon aikaisen energiankulutuksen ja jätteen minimoimiseksi.
 • Eri puolilla maailmaa toimivat ”Sustainability Champions” -tiimiläisemme tuovat kestävän kehityksen osaksi liiketoimintakulttuuriamme. 
 • Pohdimme parhaillaan, miten ohjelmistomme voisi antaa asiakkaille tietoa kestävämpien veneilyvalintojen tekemiseksi.
 • Käymme läpi EcoVadis-uudelleenarvioinnin ja teemme parannuksia saadaksemme nostettua pistemääräämme.