Polaariset suorituskykytiedot

11 syyskuuta 2023

Polaariset suorituskykytiedot

Polaarinen kaavio kuvaa purjeveneen mahdollista nopeutta erilaisilla tuulennopeuksilla (TWS) ja eri tuulikulmilla (TWA).

LightHouse Aluksen polaarin hallinta

Axiom-näytöt, joissa on LightHouse 4.5 tai uudempi käyttöjärjestelmä, sisältävät valmiiksi ladattuna polaaritiedot yli 500:lle suositulle purjevenerungolle. Jos runkosi on esiladattu Axiomiin, valitse aluksesi merkki ja malli ja nauti edistyneistä ominaisuuksista, jotka mahdollistavat polaarin suorituskykytiedot, kuten luovimiskulmat optimaalisen VMG-nopeuden saavuttamiseksi tuulen ylä- ja alapuolella, aika ja etäisyys luovimiseen sekä saavutettu prosentuaalinen osuus polaarisesta veneen nopeudesta. Uusin luettelo Axiomin esiasennetuista polaareista LightHouse-käyttöjärjestelmässä on saatavilla tästä tietokannassa olevasta artikkelista.

Axiom Layline -konfiguraatio ja polaaritiedot

Mitä ovat polaarin suorituskykytiedot?

Polaarit, jotka tunnetaan myös polaaridiagrammeina, kuvaavat, kuinka nopeasti purjevene voi kulkea eri tuulennopeuksilla (TWS) ja eri kulmissa tuuleen nähden (TWA). Jokaisella alustyypillä on oma polaaridiagrammi (tai VPP, velocity prediction program), joka lasketaan rungon muodon, painon, takilan ja purjeiden asetusten perusteella. Axiom käyttää tätä polaaridiagrammitietoa laskeakseen nopeimman reitin nykyisen tuulen nopeuden ja suunnan mukaan.  

Kun tunnet veneesi optimaaliset suorituskykyparametrit, voit määrittää nopeimman reitin kahden pisteen välillä hyödyntämällä tavoitenopeuksia ja tuulikulmia, joista voit myös johtaa layline-suunnat. Velocity Made Good (VMG) osoittaa, että suoraviivainen kulkeminen ei useinkaan ole nopein ratkaisu, ja purjehtijat saattavat haluta käyttää hyväksi veneensä suorituskykyä sen parhaalla mahdollisella tavalla. Axiomin dynaaminen layline-näyttö antaa purjehtijoille mahdollisuuden maksimoida VMG:nsä näyttäen kuinka pitkälle heidän on purjehdittava nykyisellä luovillaan saavuttaakseen tavoitteena olevaan reittipisteen luovimisen jälkeen ja tuuliolosuhteet huomioiden.

Lataa omat polaari tiedot

LightHouse -käyttöjärjestelmämme uusimman version myötä Axiom-käyttäjät voivat tuoda polaaridiagrammit .csv-tiedostomuodossa olevan taulukon ja microSD-kortin kautta suoraan Axiom-näyttöönsä. Kun polaaritiedot on ladattu, voit säätää polaariarvoja manuaalisesti tai ladata useita polaaritaulukoita eri olosuhteita varten, kuten rannikolla, avomerellä tai short-handed purjehtimiseen. 

LightHouse OS Polar Performance Manager

Käytä tätä esimerkkiä polaaritaulukosta ladataksesi polaaritiedot Axiom-näyttöön. Polaaritietoja voidaan hankkia monista paikoista. Veneen valmistaja (joka on suositeltavin lähde), luokkayhdistys tai jäsenfoorumi, luokitustodistus tai omistajan laatima luettelo, jos kyseessä on hyvin vanha runkomalli tai yksittäisvene.