Opas, jonka avulla saat kaiken irti Raymarine Micro Compass -laitteestasi

14 marraskuuta 2022

Opas, jonka avulla saat kaiken irti Raymarine Micro Compass -laitteestasi

Raymarine Micro Compass on enemmän kuin pelkkä kompassi; se tarjoaa korvaamatonta taktista tietoa purjehdukseen ja kilpailuun. Tämän Raymarinen teknisen tiimin tuottaman kätevän oppaan tarkoituksena on perehdyttää sinut vaivattomasti Raymarine Micro Compass -laitteen monien hyödyllisten ominaisuuksien käyttämiseen.

Täydellinen purjehdus- ja kilpakumppani

Raymarine Micro Compass -laitteen asetuksien ja käytön osaaminen on hyödyllistä, mutta ei vielä tee sinusta taktista neroa. Raymarine pyysi Iso-Britannian tunnetuimpiin ja menestyksekkäimpiin purjehdusvalmentajiin lukeutuvalta Mark Rushallilta muutamia kilpailuvinkkejä, joiden avulla voit saada kaiken irti Raymarine Micro Compassista. Purjehdusmenestyksestään tunnettu ja Royal Yachting Associationin vuoden valmentajaksi valittu Mark Rushall on käyttänyt Micro Compassia vuosia kilpajoukkueiden, kuten vuoden 2012 RYA:n paraolympiamiehistön, valmentamisessa.

Taktisen suorituskyvyn maksimointi Raymarine Micro Compassin avulla

Tuulen vaihtelut: siirry ohituskaistalle.

Useimmissa kilpailuissa tuulensuunnan muutosten vaiheiden ennakointi on vähintäänkin osa voittoisaa strategiaa. Sisävesillä, joilla tuuli ei pääse kulkemaan vapaasti puiden ja muiden esteiden vuoksi, strategia voi olla yksinkertainen: "kun purje vetää, luovi".

Kun tuuli vaihtelee säännöllisesti keskimääräisen suunnan ympärillä, Raymarine Micro Compass voi osoittaa taktisen arvonsa. Lyhin reitti vastatuuleen on halssi, kun suuntasi on keskimääräisen suunnan alapuolelle (katso kuva 1). Purjehdit tällöin kummankin halssin keskimääräisen suunnan yläpuolella.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi Raymarine Micro Compassilla vaihtuvissa tuuliolosuhteissa varmista ensin, että luovikulma ja tuulen suunta on asetettu veneellesi ja vallitseville tuuliolosuhteille (ks. ruutu 1 "Luovikulman asettaminen").

Ruutu 1

Luovikulman asettaminen

Paina "Mode" (tila) -näppäintä: näytön yläosassa näkyy "TACTICS" (taktiikka). Taktinen

tila on nyt valittuna.

 • Purjehdi mahdollisimman vastatuuleen kummallakin halssilla ja katso tuulinäytön suuntima.
 • Vaihda halssi, purjehdi mahdollisimman vastatuuleen toista halssia ja vertaa tuulinäytön suuntimia.

Jos halssikulma on asetettu oikein Raymarine Micro Compassissa , tuulinäytön lukema on sama kummallakin halssilla. Tämä suunta on tuulensuunta. (Suunta, josta tuuli puhaltaa.)

Jos tuulensuunta oli suurempi styyrpuurin halssilla, vähennä halssikulmaa vastaavalla lukemalla:

 • Paina "Set" (aseta) -näppäintä kerran.

Vilkkuva suuntima on nykyinen halssikulma.

 • Vähennä halssikulmaa painamalla "Mode" (tila) -näppäintä.

Näyttö palaa automaattisesti taktiikkatilaan 5 sekunnin kuluttua.

Jos tuulensuunta oli suurempi paapuurin halssilla, kasvata halssikulmaa vastaavalla lukemalla:

 • Paina "Set" (aseta) -näppäintä kerran.

Vilkkuva suuntima on nykyinen halssikulma.


Kun tuulensuunta siirtyy oikealle, kompassin lukema kasvaa. Kun se siirtyy vasemmalle, lukemat pienenevät. Mitä enemmän sinulla on aikaa purjehtia tuulen yläpuolella ennen starttia, sitä tarkemmin voit mitata tuulen keskimääräisen suunnan sekä vuorojen koon ja keston. Näin saat kaiken irti Raymarine Micro Compassin taktisesta toiminnosta.

Kun luovikulma on asetettu, purjehdi vastatuuleen harjoitushalssin aikana ja paina mieleen tuulensuunnan näytön suurin ja pienin lukema. Tuulen keskikulma on näiden ääripäiden puolivälissä.

Harjoittele halssia, kun suuntaat tämän keskimääräisen lukeman alapuolelle. (Suurempi lukema paapuurin ja pienempi styyrpuurin halssilla.) Halssien välinen aika ilmaisee shiftien ajanjaksot: kuinka monta halssia on odotettavissa lyhimmällä reitillä vastatuuleen.

Jos shiftijakso on todella lyhyt (esimerkiksi alle 2 minuuttia), joissakin veneissä ja olosuhteissa halssin hävikki voi olla suurempi kuin shiftien tuoma hyöty. Varmista aina, onko tällä muita suurempia strategisia vaikutuksia.

Jos jakso on pitkä, ei ehkä ole aikaa kokonaiselle shiftien kierrolle luovimisen aikana. Voi olla tarpeen pitää shiftejä "pysyvinä": (katso alla).

Valmistautuminen Raymarine Micro Compassin avulla ennen starttia antaa vastauksia joihinkin luovimisen avainkysymyksiin:

 • Missä halssissa tulisi olla välittömästi startin jälkeen?
 • Kuinka tärkeää on voida halssata aikaisessa vaiheessa?
 • Kuinka monta halssi tulen todennäköisesti tekemään luovimisen aikana?

Mitä suurempia ja säännöllisempiä shiftit ovat, sitä tärkeämpää on pitää vaiheet: strategia on tehdä halssi aina, kun ollaan keskimääräisen tuulen suunnan alapuolella.

Tuulen kääntyminen: hyödynnä maa-alueita parhaalla mahdollisella tavalla

Este, kuten ranta tai kallio voi aiheuttaa tuulen kääntymisen. Maalta käyvä tuuli voi myös kääntyä saavuttaessaan rannan.

Kun tuuli kaartuu kulkiessaan kurssin yli (katso kuva 2), veneet, jotka purjehtivat kohti kaarteen sisäpuolta ja ottavat nousevan halssin ensimmäisenä, purjehtivat lyhimmän etäisyyden. Jos paikallinen maantiede viittaa tällaiseen mahdollisuuteen, tarkista mahdolliset tuulen kääntymiset Raymarine Micro Compassilla ennen starttia. Tuulen kääntyminen voi vaikuttaa koko kurssiin tai vain osaan siitä.

Purjehdi molemmat tai asiaankuuluvat luovimiset Tactics (taktiikka) -tilassa. Pidä silmällä tuulen suunnan lukemaa. Jatkuvasti kurssin varrella yhteen suuntaan muuttuva tuulen suunta vahvistaa tuulen kääntymisen oletusta. Vaihtelevissa olosuhteissa voit joutua toistamaan testin useita kertoja ollaksesi varma asiasta. Tuulen kääntyessä strategia on purjehtia tuulen kaarroksen sisäpuolelle.

Jatkuva muutos: hyödynnä muutosta parhaalla mahdollisella tavalla

Joskus säärintama tai merituulen trendi aiheuttaa tuulen suunnan vaihtumisen yhteen suuntaan. Jos vaihtelun jaksot ovat pidempiä kuin halssin luoviminen, tuuli voi kääntyä saman suuntaiseksi halssin keston ajaksi (se voi myös kääntyä takaisin seuraavalla halssilla!). Lyhin reitti ylöspäin on purjehtia kohti uutta tuulensuuntaa laskeva halssi ensimmäisenä (katso kuva 3).

Purjehduspaikan ja sääolosuhteiden ymmärtäminen voi tarjota näkemyksen siitä, kummat ovat todennäköisiä; pitkäaikaiset shiftit vai pysyvät shiftit. Käytä Raymarine Micro Compassia ennen starttia, jotta voit käyttää sen näkemyksiä luottavaisin mielin. Tarkista shiftijakso kuten tuulensuunnan muutoksissa (edellä) ja testaa pitkäaikaiset pysyvät shiftit täsmälleen samalla tavalla kuin testaat tuulen kääntymistä. Muista, että jos tuuli kääntyy jatkuvasti ja johdonmukaisesti yhteen suuntaan, toinen luovi ei ehkä ole luovi! Jos muutos jatkuu luovimisen aikana, strategian mukaan laskeva halssi tehdään ensimmäisenä.

Kurssin vinouma: hyödynnä mahdollisuutesi

Kun tuulenpuoleinen legi on merkittävästi kääntynyt tuuleen, sinun on oltava erittäin varma saavutettavasta merkittävästä strategisesta voitosta purjehtiaksesi lyhyen halssin ensimmäisenä (katso kuva 3). Jos veneet ovat tasoissa kohdassa 4, muutos kumpaan tahansa suuntaan antaa edun oranssille veneelle.

Kurssivinouman tarkistaminen on erittäin helppoa Raymarine Micro Compassilla. Kun purjehdit starttialueella, palaa kompassitilaan painamalla tilapainiketta ja pidä luovi, kunnes suuntaat suoraan tuulenpuolen merkkiin. Paina tuulenpuolen suuntima mieleen.

Siirry nyt takaisin taktiikkatilaan painamalla tilapainiketta. Purjehdi tuulen yläpuolella kummallakin halssilla ja vertaa tuulensuunnan lukemaa tuulensuunnan suuntimaan. Jos tuulen suuntima on suurempi kuin keskimääräinen tuulikulma, kurssi vääristyy vasemmalle: styyrpuurin halssi on tällöin pitkä halssi. Jos tuulen suuntima on pienempi, kurssi vääristyy oikealle: paapuurin halssi on tällöin pitkä halssi. Huomattavasti vinoutuneella kurssilla strategiana on purjehtia ensin pitkä halssi.

Lähtölinjan edullisempi pää: hyödynnä etu startissa

Lähtölinjan toinen pää on lähes aina enemmän tuulen yläpuolella kuin toinen. Raymarine Micro Compassin avulla voit tarkistaa, kumpi pää on edullisempi ja kuinka suuresta erosta on kyse.

Mittaa lähtölinjan suuntima ensin. Valitse tarvittaessa kompassitila painamalla tilapainiketta. Purjehdi lähtölinjan suuntaisesti tai todellista lähtölinjaa pitkin ja suuntaa masto ja keulaharus linjan pään kanssa. (Voit tehdä näin kummalla tahansa halssilla, mutta jos lähtölinjalla on paljon liikennettä, styyrpuurin halssi voi olla turvallisempi vaihtoehto!) Huomaa lähtölinjan suuntima ja palaa taktiikkatilaan. Laske linjan suora kulma vähentämällä 90 astetta, jos olet paapuurin halssissa tai lisäämällä 90 astetta, jos olet styyrpuurin halssissa.

Valitse taktiikkatila ja purjehdi vastatuuleen kummalla tahansa halssilla. Jos tuulen suuntima on suurempi kuin linjan suora kulma, lähtölinjan styyrpuurin puoleinen pää on edullisempi. Jos tuulen suuntima on pienempi, lähtölinjan paapuurin puoleinen pää on edullisempi. Kahden suuntiman välinen erotus on edun kulma: mitä suurempi lukema ja pidempi linja, sitä huomattavampi etu on.

Jos etu lähtölinjalla on merkittävä, starttaa tuulen yläpuoleisessa päässä, (mikäli tästä ei ole haittaa yleiselle strategiallesi!).

Lähtölaskenta: starttaa juuri silloin, kun pamahtaa!

Voit keskittyä purjehdukseen; lähtölaskentaa on helppo seurata Raymarine Micro Compassin lähtölaskentanäytöltä, (katso ruutu 2 "Lähtölaskennan asettaminen"). Voit korjata mahdolliset viiveet neljän tai yhden minuutin aikasignaalilla ja vaihtaa näytön näkymää ajastimen ja muiden tilojen välillä.

Ruutu 2

Lähtölaskennan asettaminen:

 • Siirry ajastimen sivulle painamalla "Mode" (tila) kahdesti.

"TIMER" (ajastin) tulee näkyviin näytön vasemmassa yläkulmassa. Päänäyttöön ilmestyy aika minuutteina.

 • Säädä lähtölaskenta-aika painamalla "Mode" (tila)- ja "Set" (aseta) -painikkeita yhtä aikaa.

Ajastinnäyttö vilkkuu.

 • Vähennä lähtölaskenta-aikaa painamalla "Mode" (tila) -painiketta.
 • Lisää lähtölaskenta-aikaa painamalla "Set" (aseta) -painiketta.

Ajastin palaa normaaliin toimintaan 5 sekunnin kuluttua tai palata manuaalisesti painamalla "Mode" (tila)- ja "Set" (aseta) -painikkeita yhtä aikaa.

 • Äänimerkin kuuluessa paina "Set" (aseta) -painiketta.

Lähtölaskenta näkyy näytöllä ja kuuluu äänimerkkeinä.

 • Korjaa poikkeamat painamalla "Set" (aseta) -painiketta laskennan merkkilaukauksen kuuluessa.

Ajastin korjataan lähimpään täyteen minuuttiin. Lähtömerkin kuuluessa näyttö palaa automaattisesti aiemmin määritettyyn tilaan, mutta jatkaa kuluneen ajan laskemista.


Kiitämme Mark Rushallia taktisista neuvoista ja kuvista, jotka on poimittu kirjasta Tactics, Mark Rushall, julkaissut RYA https://www.rushallsailing.com/


Kuva 1

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 4