En vejledning i at få mest muligt ud af dit Raymarine Micro Compass

14 november 2022

En vejledning i at få mest muligt ud af dit Raymarine Micro Compass

Raymarines Micro Compass er mere end blot et kompas og giver uvurderlige taktiske oplysninger under sejlads og kapsejlads. Denne praktiske vejledning, der er udarbejdet af det tekniske team hos Raymarine, er designet til at hjælpe dig med at lære alt om de mange nyttige funktioner, der er indeholdt i Raymarine Micro Compass.

Den perfekte partner til sejlads og kapsejlads

At vide, hvordan du konfigurerer og betjener Raymarines Micro Compass, og hvilken knap du skal trykke på, er nyttigt, men dette alene vil ikke gøre dig til et taktisk geni. Raymarine har spurgt Mark Rushall, der er en af Storbritanniens bedst kendte og mest succesfulde sejlcoaches, om at give nogle gode råd om kapsejlads for at hjælpe med at få mest muligt ud af dit Raymarine Micro Compass. Mark Rushall, der blev udnævnt til RYA Coach of the Year, er internationalt kendt for sin succes inden for sejlads og har i mange år brugt Micro Compass til coaching af kapsejladsteams, herunder RYA Team GBR's Paralympiske besætninger i 2012.

Brug af dit Raymarine Micro Compass til at maksimere taktisk ydeevne

Oscillerende vindskift: kom over i den hurtige bane.

For de fleste kapsejladser vil det at forblive i fase med vindskiftene være i det mindste en del af en vindende strategi. På indlandsfarvande, eller hvor der er mangel på klar luft på grund af træer eller andre forhindringer, kan denne strategi være en simpel "vend, når fokken bakker".

Når vinden regelmæssigt svinger omkring en middelretning, er det tidspunkt, hvor Raymarines Micro Compass virkelig viser sin taktiske værdi. Den korteste rute op ad krydset vil være at vende, når du er på vej under middelretningen (se Figur 1). På den måde sejler du over middelretningen på hvert kryds.

For at gøre bedst mulig brug af dit Raymarine Micro Compass under barske forhold skal du først sikre dig, at stagvinklen er indstillet for din båd under de gældende forhold på selve dagen (se boks 1 om "opsætning af stagvinklen").

Boks 1

Opsætning af stagvinklen

Tryk på tasten "mode": "TACTICS" vises øverst på displayet. Taktiktilstanden

er nu valgt.

 • Sejl tæt på vindøjet på hvert kryds, og notér pejlingen på vindretningsdisplayet.
 • Stagvend, sejl derefter tæt på vindøjet på det andet kryds, og sammenlign pejlingen på det nye vindretningsdisplay.

Hvis Raymarines Micro Compass har stagvinklen korrekt indstillet for din båd, vil vindretningen på displayet være den samme på hvert kryds. Denne pejling repræsenterer vindretningen. (Den retning, vinden blæser fra).

Hvis vindretningen var højere på styrbords kryds, skal du reducere stagvinklen med den tilsvarende mængde:

 • Tryk én gang på knappen "set".

Den viste blinkende pejling er den aktuelle stagvinkel.

 • Reducer stagvinklen ved at trykke på tasten "mode".

Displayet vender automatisk tilbage til taktiktilstand efter 5 sekunder.

Hvis vindretningen var højere på bagbord kryds, øges stagvinklen med den tilsvarende mængde:

 • Tryk én gang på knappen "set".

Den viste blinkende pejling er den aktuelle stagvinkel.


Når vinden skifter mod højre, viser kompasset større tal. Når den skifter mod venstre, bliver tallene mindre. Jo mere tid du skal sejle mod vinden før starten, jo mere præcist kan du måle den gennemsnitlige vindretning, størrelsen af skiftene og deres periode. Dette vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af taktikfunktionen med Raymarines Micro Compass.

Når vinklen for stagvending er indstillet, sejler du mod vinden på dit øvelseskryds, og bemærk det højeste og laveste tal på vindretningsdisplayet. Den gennemsnitlige vindvinkel vil være halvvejs mellem disse ekstremer.

Øv dig nu på at stagvende, når du er på vej under dette gennemsnit. (større tal på bagbord kurs, mindre tal på styrbord kurs). Tiden mellem stagvendinger giver dig en indikation for perioden for skiftet: hvor ofte du kan forvente at stagvende, hvis du ønsker at sejle den korteste kurs mod vinden.

I nogle både og under visse forhold, hvis skiftperioden er virkelig kort – f.eks. mindre end 2 minutter – kan tabene ved stagvendinger være større end gevinsten ved skiftene. Hold altid øje med, om der er andre større strategiske påvirkninger.

Hvis skifteperioden er lang, er der måske ikke tid til en komplet skiftecyklus i løbet af krydset. I dette tilfælde kan du beslutte at behandle skiftene som "vedholdende": (se nedenfor).

Hvis du forbereder dit Raymarine Micro Compass inden starten, vil det hjælpe dig med at besvare nogle af de vigtigste punkter, der er relevante for din taktik på krydset:

 • Hvilket kryds skal jeg være på umiddelbart efter starten?
 • Hvor vigtigt er det at være fri til at stagvende tidligt?
 • Hvor ofte vil jeg sandsynligvis stagvende på krydset?

Jo større og mere regelmæssige skiftene er, desto vigtigere er det at blive i fase: Strategien er at stagvende, når man bevæger sig under den gennemsnitlige vindretning.

Vindbøjninger: få mest muligt ud af landfunktionerne

En forhindring for vinden, såsom en landtange eller klippe, kan forårsage en vindbøjning. Du kan også opleve en vindbøjning, når en offshore brise rammer vandet.

Når vinden bøjer, eftersom den passerer langs kursen (se Figur 2), vil de både, der sejler mod indersiden af bøjningen, der ser ud til først at gå ind på krydset op mod vinden, sejle den korteste afstand. Hvis den lokale geografi indikerer, at der er mulighed for vindbøjninger, skal du bruge dit Raymarine Micro Compass til at bekræfte eksistensen af eventuelle vindbøjninger før starten. En vindbøjning kan påvirke hele kursen eller blot en del af den.

Sejl op på begge sider af krydset eller relevante dele af krydset i taktiktilstand. Kontrollér fortsat vindpejlingens retning. En vindpejling, der konstant bevæger sig i én retning, når du bevæger dig op langs kursen, bakker op om muligheden for en vindbøje. Under barske forhold kan det være nødvendigt at gentage testen flere gange for at være sikker. Ved en vindbøjning er strategien at sejle op mod indersiden af bøjningen.

Vedvarende skift: få mest muligt ud af ændringen

Lejlighedsvis får en vejrfront eller en tendens i havbrisen vinden til kontinuerligt at skifte i én retning. Hvis perioden for de oscillerende skift er længere end den tid, det tager at sejle krydset, kan vinden skifte i samme retning for hele varigheden af krydset (selvom det kan skifte tilbage på det næste kryds!). Den korteste rute op ad krydset er at sejle mod den nye vindretning, efter du først har foretaget den kursgivende stagvending (se Figur 3).

En indsigt i stedet og vejrforholdene kan give et fingerpeg om, hvorvidt der er sandsynlighed for langvarige skift eller et vedvarende skift. Brug Raymarines Micro Compass inden starten til at opbygge tillid til denne indsigt. Kontrollér skiftperioden som under vindskift (ovenfor) og test for langvarige vedvarende skift på nøjagtigt samme måde, som når du tester for en vindbøjning, husk, at hvis vinden konstant og vedvarende skifter i én retning, er det andet kryds muligvis ikke et kryds! Når skiftet fortsætter på tidspunktet for krydset, er strategien at foretage den kursgivende stagvending først.

Kursafvigelser: få oddsene på din side

Når strækningen mod vinden drejes betydeligt op i vinden, skal du være meget sikker på en større strategisk gevinst for at sejle det korte kryds først (se Figur 3) Hvis bådene er lige ved punkt 4, vil et skift i begge retninger give en fordel til den orange båd.

Raymarines mikrokompas gør det meget nemt at kontrollere for kursafvigelser. Når du sejler i startområdet, skal du vende tilbage til kompastilstanden ved at trykke på tilstandsknappen og luffe, indtil du peger direkte mod vindmærket. Bemærk vindmærkets pejling.

Skift nu tilbage til taktiktilstand ved at trykke på tilstandsknappen. Sejl mod vinden på hver stagvending, og sammenlign vindmærkets pejling med angivelsen af vindretningen. Hvis vindpejlingen er højere, er kursen afviget mod venstre: styrbords kryds vil være det lange kryds. Hvis vindpejlingen er mindre, er kursen afviget mod højre: bagbord vil være det lange kryds. Ved en betydeligt afviget kurs er strategien først at sejle det lange kryds.

Startlinjefavorisering: start med en fordel

Den ene ende af linjen er næsten altid mere op mod vindretningen end den anden. Dit Raymarine Micro Compass kan hjælpe dig med at kontrollere, hvilken ende der er favoriseret, og med hvor meget.

Mål først startlinjens pejling. Vælg Kompastilstand ved at trykke på tilstandsknappen efter behov. Sejl langs en forlængelse af linjen eller langs den aktuelle linje på en transit, og sæt din mast og forstag på linje med enden af linjen. (du kan gøre dette på hvert kryds, men hvis der er mange både ved linjen, kan styrbord kryds være sikrere!) Notér linjepejlingen og vend tilbage til taktiktilstand. Beregn den “vinkelrette linje” ved at trække 90 grader fra, hvis du er på bagbords kryds, eller tilføje 90 grader til, hvis du er på styrbords kryds.

Vælg taktiktilstanden, og sejl mod vinden på hvert kryds. Hvis vindpejlingen er større end den vinkelrette linje, er linjens styrbord ende favoriseret. Hvis vindpejlingen er mindre, er bagbord favoriseret. Forskellen på de to pejlinger repræsenterer antal grader af favorisering: jo større tallet er og jo længere er linjen, jo mere signifikant er gevinsten.

Ved en betydeligt favoriseret startlinje, start ved enden op mod vinden – så længe dette ikke forstyrrer din overordnede strategi.

Nedtælling: få et forspring ved startskuddet!

Du kan fokusere på at sejle båden, da det er nemt at se hele startsekvensen ved hjælp af Raymarines Micro Compass display med nedtællingsdisplay( se boks 2 om "indstilling af nedtællingstimer"), kan du korrigere enhver tidsforskydning ved fire eller et minuts tidssignalet og skifte mellem timer og andre tilstande efter behag.

Boks 2

Indstilling af nedtællingstimeren:

 • Tryk to gange på "mode" for at få adgang til siden timer.

"TIMER" vises øverst til venstre på displayet. Tid vises i minutter på hoveddisplayet.

 • Tryk knapperne "mode" og "Set" på en gang for at justere nedtællingsperioden.

Timeren vil blinke.

 • Tryk på "mode" for at reducere nedtællingsperioden.
 • Tryk på "Set" for at øge nedtællingsperioden.

Timeren vender tilbage til normal drift efter 5 sekunder, eller du kan trykke tasterne "mode" og "Set" samtidig for at vende tilbage manuel tilstand.

 • Tryk på tasten "set" ved advarselssignalet.

Timeren begynder at tælle ned, ledsaget af hørbare “bip”.

 • For at korrigere timingsmæssige anomalier skal du trykke på tasten "set" ved et efterfølgende timingsignal.

Timeren vil korrigere til det nærmeste hele minut. Ved startskuddet vender displayet automatisk tilbage til den tidligere indstillede tilstand, men vil fortsat tælle den forløbne tid.


Mange tak til Mark Rushall for hans taktiske råd, og for diagrammet fra bogen Tactics, af Mark Rushall, udgivet af RYA https://www.rushallsailing.com/


Figur 1

Figur 1

Figur 2

Figur 2

Figur 3

Figur 3

Figur 4

Figur 4